Varför du kan behöva ett intyg om funktionshinder

26 oktober 2022 Helen Johansson

editorial

Rätten till vissa förmåner

Ett invaliditetsintyg är ett viktigt dokument som kan hjälpa dig att få de förmåner och tjänster du behöver om du har ett funktionshinder. Här är allt du behöver veta om detta viktiga papper.

Bli undersökt av en kvalificerad läkare

Vad är ett invaliditetsintyg?
Ett invaliditetsintyg är ett officiellt dokument som bevisar att du har ett funktionshinder. Det kallas ibland också för ”handikappkort” eller ”handikapplegitimation” För att få ett invaliditetsintyg måste du få ditt funktionshinder formellt bedömt av en kvalificerad läkare

När du väl har fått ditt intyg kan du använda det för att bevisa din status som person med funktionsnedsättning för statliga myndigheter, företag eller andra som kan behöva se det. Du kan till exempel använda ditt intyg för att få ett parkeringstillstånd för funktionshindrade eller för att få tillgång till statliga förmåner.

image

Hur man får ett intyg om funktionshinder
Om du tror att du kan behöva ett invaliditetsintyg är det första steget att boka en tid hos din husläkare. 

Vid ditt besök kommer din husläkare att bedöma om du uppfyller kriterierna för att få ett invaliditetsintyg. För att vara berättigad måste du ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som har varat, eller förväntas vara, i minst sex månader och som avsevärt begränsar din förmåga att utföra normala dagliga aktiviteter.

Din husläkare måste också bekräfta att din funktionsnedsättning inte är tillfällig – till exempel om den är resultatet av en skada som förväntas läka – och att den inte beror på alkoholmissbruk eller drogberoende. Om du uppfyller alla dessa kriterier kommer din husläkare att utfärda ett intyg om funktionsnedsättning till dig.

Vilka läkare kan utfärda invaliditetsintyg? Allmänläkare är inte de enda läkare som kan utfärda invaliditetsintyg. Om du har träffat en annan typ av läkare för ditt funktionshinder, t.ex. en neurolog, psykiater eller ortopedisk kirurg, kan de också utfärda ett intyg till dig. I vissa fall kan mer än en typ av läkare behöva underteckna ditt intyg.

Att ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan göra vardagliga sysslor mycket svårare än vad de är för de flesta människor. Om din förmåga att leva självständigt och utföra normala dagliga aktiviteter är avsevärt begränsad till följd av din funktionsnedsättning kan du vara berättigad till ett intyg om funktionsnedsättning. Detta dokument kan hjälpa dig att få tillgång till de förmåner och tjänster du behöver för att göra livet med ett funktionshinder bara lite lättare.