Tänk på tandvården vid en flytt

18 maj 2022 jonas olsson

editorial

Att gå till tandläkaren förknippas för många med blandade känslor. Men visste du att om du flyttar från Folktandvården i säg Mölndal i Göteborg till Folktandvården i Sollentuna i Stockholm så överförs dina uppgifter automatiskt till din nya Folktandvårdsklinik? Skulle du däremot vilja ha en privattandläkare, exempelvis i Sollentuna eller någon annanstans, måste du själv ta kontakt och meddela den nya kliniken att du vill gå hos dem. Därefter kan Folktandvården föra över dina uppgifter till din valda privata klinik.

I valet och kvalet

Det finns många aspekter att ha i åtanke när du gör ditt val av tandläkare. En fördel med Folktandvården är exempelvis möjligheten till försäkring som gör att du med trygghet vet vad kostnaden för tandvård blir varje år. Hela familjen kan också få tandvård under ett och samma tak. En nackdel är dock att du inte har så stora möjligheter att själv kunna påverka tidsintervallerna för dina tandläkarbesök.

Det är inte självklart att du får gå en gång om året om det är vad du önskar. Dessutom har Folktandvården ett system där själva undersökningen tar 10–15 minuter, men du får oftast en ny tid med förväntade åtgärder att förhålla dig till. För en hel familj på säg fyra personer kan det innebära många tandläkartider att hålla reda pål. För att inte tala om varierande möjligheter till akuttandvård eller drop in-tider.

 

Tandläkare Sollentuna

 

Individanpassad behandling på privatklinik

En privat tandläkare däremot kan sannolikt tillmötesgå ditt önskade tidsintervall för besök och har större möjligheter att individanpassa behandlingarna. En del erbjuder även tandvårdsförsäkring på samma sätt som Folktandvården. Detta liksom möjligheten att fortsatt kunna ha hela familjen skriven på en och samma klinik med möjlighet till akuttandvård är några av aspekterna att ta i beaktning vid val av tandläkare. Har tandläkaraen dessutom drop in-tider är beslutet enkelt. Tandläkare Sollentuna finns som alternativ och erbjuder allt detta.