Säker gashantering med Edwards leak detector

17 oktober 2021 lily_hansen

advertorial

Alla som arbetar med gaser av varierande slag måste vara utbildade inom området. Detta är viktigt på grund av den potentiella fara som ligger i olika gasers egenskaper. Vissa är brandfarliga och andra tränger undan syre och kan orsaka skador och till och med dödsfall. Gasläckor behöver tas på största allvar.

Gas används både i anläggningar av olika slag och vid exempelvis svetsning. Konsekvenserna för den enskilda kan bli allvarliga vid svetsarbeten. De stora farorna uppstår dock när man har gasformigt material i ledningar. Vid läckor kan stora mängder gas spridas mycket snabbt och skada både människor i den omedelbara omgivningen och också allmänheten.

 

Vikten av kontinuerlig läcktestning

För de företag som arbetar med gas i produktionen bör alltså läcktester med Edwards leak detector ske regelbundet, helst varje dag. Förutom den helt nödvändiga skyddande effekt detta ger finns också en ekonomisk aspekt av det hela.

Många gaser är svåra att framställa, speciellt om applikationen kräver en högre renhetsgrad. Att snabbt detektera en läcka sparar med andra ord väldigt mycket pengar. Det gör också att man kan beräkna åtgång korrekt och se till att beställa gaser med längre leveranstid i god tid och därmed undvika produktionsstopp.

 

 

Format och användningsområden för Edwards leak detector

Beroende på om gasanvändningen finns i en och samma lokal eller om den finns utspridd i olika utrymmen kan det vara smidigt att använda olika typer av detektorer. Har man exempelvis en servicetekniker som regelbundet åker runt på olika ställen kan det vara praktiskt med handhållen Edwards leak detector.

Bedrivs arbetet i enbart en och samma lokal kan en större detektor ständigt finnas till hands på plats. En handhållen detektor kan vara smidig att använda också på mer svåråtkomliga ställen och fungerar på de vanligaste gaserna såsom helium, argon, koldioxid och svavelhexafluorid. Och givetvis är den bästa gasdetektorn den som används.