Relining är ett bra alternativ till ett stambyte

14 december 2021 jonas olsson

editorial

Rörstammar håller länge men förr eller senare blir de gamla och slitna. Genom relining kan man snabbt, enkelt och billigt reparera rörstammar. Då slipper man det kostsamma och omfattande bytet av rörstammarna som annars hade varit fallet. Vid relining får de gamla rörstammarna sitta kvar och man förser dem med en ny insida, eller rörinfodring som det kallas. 

En relining är betydligt enklare att genomföra än ett stambyte och tar bara ett fåtal dagar per lägenhet eller villa. Dessutom slipper man renovera badrum och kök eftersom relining inte kräver åverkan på ytskikten. Det betyder också att de boende kan bo kvar medan renoveringen av avloppsrören pågår. Vid ett vanligt stambyte är det inte ovanligt att man måste hitta ersättningsbostad under både en och två månader. 

 

image

 

Åtgärda avloppsrören i tid

Som bostadsrättsförening eller ägare till hyresfastighet har man mycket att vinna på genom att välja relining framför vanligt stambyte. Men det gäller att inte vänta för länge med att fodra om avloppsrören eftersom trasiga rör gör arbetet svårare och mer omfattande. Är rören i alltför dåligt skick är det inte heller säkert att det går att göra en relining. Då måste man i stället göra ett traditionellt stambyte. 

För att kunna bedöma rörens skick och kunna planera arbetet med en eventuell relining måste man först inspektera rörstammarna. Det gör man genom att först spola avloppsrören rena och sedan filma dem invändigt med en liten kamera. Det bästa är att för rörfilmningen ta hjälp av en oberoende besiktningsman för att få en rättvisande bedömning av rörstammarna och deras skick. Då det tar tid att planera en relining ska man inte vänta, utan ganska snart ta in offerter från några olika företag som har relining som sitt specialområde. Men det är viktigt att också titta på referenser och tidigare kunder innan man väljer företag.