Professionell trädfällning i Uppsala

26 oktober 2021 jonas olsson

Har ni för mycket lövskugga vid altanen eller terrassen? Eller kanske ett sjukt träd som står alltför nära huset? Anledningarna till att man ibland måste såga ner träd är många, men då det tar många år för ett träd att bli stort gäller det att vara helt säker innan man plockar fram sågen. Ibland kan man också först behöva ansöka om tillstånd från kommunen, även fast trädet står på den egna marken. Det kan exempelvis vara om trädet är väldigt gammalt och anses ha ett särskilt kulturellt värde, eller om det bebos av fridlysta fladdermöss.

Träd som står i bebyggelse och nära vägar, cykelbanor och där det rör sig människor kan inte fällas i ett enda stycke. I stället måste man använda sig av sektionsfällning. Då sågar man ner trädet bit för bit med hjälp av en skylift eller kranbil. I vissa fall kan man behöva klättra upp i trädets krona för att såga av grenarna och sedan fira ner dem med hjälp av rep. Här är ett exempel på företag som arbetar med sektionsfällning; https://www.landskapsentreprenad.com/v%C3%A5ra-tj%C3%A4nster/tr%C3%A4df%C3%A4llning,-stubbfr%C3%A4sning-arborist-41668194.

 

 

Hjälp med att återställa marken

Det krävs stor erfarenhet och särskild kunskap för att fälla ett träd på ett säkert sätt. Behöver man bli av med ett eller flera träd ska man absolut anlita en professionell trädfällningsfirma eller arborist för detta. De kan många gånger även hjälpa till med att transportera bort det avverkade materialet och även fräsa bort stubben. Då blir det sedan enkelt att anlägga gräsmatta eller plantera växter på platsen där trädet stått. 

Anlitar man en trädfällningsfirma som exempelvis landskapsentreprenad.com kan man som privatperson använda sig av RUT-avdraget och dra av en del av arbetskostnaden. Men det kan ändå vara bra att jämföra priser mellan några olika företag.