Omfattande arbete att binda in en bok

23 april 2019 Leif Ericson
Omfattande arbete att binda in en bok

Man kan inte direkt påstå att det vimlar med bokhandlare i våra städer. Det är för det mesta ganska långt mellan dem, och flera ingår i en kedja eller sammanslutning med bland annat avtal om vilka böcker man vill sälja, gemensamma kampanjer och kanske gemensam inköpscentral. Det är en logisk konsekvens av att böcker är eller kan vara dyra.

De lite billigare böckerna, rent prismässigt, har mjukt omslag och är limbundna. Både pärmar och rygg är av en tunn kartong med tryck. Förr i världen var dessa böcker inte alltid limbundna utan fästa med tråd, och det var vanligt att det var ett mycket enkelt tryck på omslaget. Det stod för det mesta inte mer än författare och titel. Men det finns många mer böcker i en välsorterad bokhandel, och då menas inte variation i titlar, utan variation när det gäller inbindningen.

Du har helt säkert hört talas om band? De finaste kallar vi ofta skinnband, som är en trådbunden bok med omslag av skinn. Det finns en mängd andra slags band, och inbindningen sker på ett bokbinderi. Bokbindaren kan välja mellan cirka 20 olika sätt att binda in en bok på. I dag är det allra vanligast med maskintillverkade band för att kunna klara av större upplagor. De två vanligaste bantyperna när det gäller böcker som ska säljas i större upplagor är blockband respektive partiband. Bokbindaren får då själva boken, som kallas inlaga, separat och uppgiften blir att förse varje inlaga med ett omslag, alltså pärmar och rygg.

Krävs speciallim

Under arbetet med inbindning, oavsett om det är en stor eller liten upplaga, och oavsett vilket typ av band som har valts, så måste bokbindaren se upp så att det valda limmet inte tränger igenom omslaget eller sprider sig ut genom bladen i boken. Bokbindaren använder flera olika slags lim och det tillhör yrkets hemligheter att kunna välja rätt lim till rätt arbete.

Men innan bokbindaren förenar bokens innehåll med ett omslag, ska omslaget tryckas och ibland till och med präglas. Med prägling menas ett tryck som skapar en sorts relief. Med modern teknik kan man i dag skapa omslag som kan dra till sig kundernas blickar i bokhandeln. Då är chansen större att boken blir en av cirka 50 000 böcker som säljs varje år.