Hur du vet om dina rör behöver en ny tätning

28 november 2022 Helen Johansson

editorial

Reparera rören med relining metoden

Rören som för in färskvatten i ditt hem och för bort avloppsvatten är en viktig del av ditt hems infrastruktur. Med tiden kan dock rören bli korroderade, spruckna eller på annat sätt skadade och i behov av reparation. När detta händer har du några alternativ för att åtgärda problemet. Ett alternativ är relining av rören. Men hur vet du om dina rör behöver relining? Läs vidare för att ta reda på det

image

 

Ta hjälp av en rörmokare

Vad är relining?
Relining är en metod för att reparera skadade rör utan att behöva gräva upp dem och byta ut dem helt och hållet. En liner förs in i det skadade röret och blåses upp. Föringen hårdnar sedan och skapar ett nytt rör inuti det gamla. Rörinfodring kan användas för att reparera alla typer av skador, inklusive sprickor, hål, rotinträngning och korrosion

När bör du relinera dina rör?
Det finns några tecken på att du kan behöva relining av dina rör. Om du märker något av följande är det dags att ringa en rörmokare för en inspektion.

– Minskat vattentryck: Om du märker att ditt vattentryck har minskat avsevärt kan det vara ett tecken på att dina rör är blockerade eller på annat sätt skadade.

– Vattenläckor: Läckage är ett annat tecken på att dina rör kan vara i behov av reparation.

– Märkliga lukter från avloppen: Om du märker att det kommer konstiga lukter från något av dina avlopp är det en bra idé att få dem kontrollerade. Dessa lukter kan tyda på att det finns en blockering eller andra problem med dina rör.

– Sprickor i grunden: Om du märker sprickor i din grundläggning kan det vara ett tecken på att din avloppsledning är skadad. Dräneringsproblem kan leda till att jorden under din grund förskjuts och sätter sig, vilket kan leda till sprickor i själva grunden
Om du märker något av dessa tecken ska du inte tveka att ringa en rörmokare för en inspektion. Om du fångar problemen i ett tidigt skede sparar du tid och pengar i det långa loppet.

Det är ett bra sätt att reparera skador på dina rör utan att behöva byta ut dem helt och hållet. Om du tror att dina rör kan vara i behov av reparation, håll utkik efter minskat vattentryck, läckor, konstiga lukter som kommer från avloppen och sprickor i grunden. Dessa tecken kan tyda på att det är dags att låta lägga om dina rör. Tveka inte att ringa en rörmokare för en inspektion om du tror att det kan finnas ett problem med dina rör – om du fångar problemen tidigt kan du spara tid och pengar längre fram!