Hur du installerar bergvärme i ditt hem

08 september 2022 Helen Johansson

editorial

Kostnadseffektiv värme

Geotermisk uppvärmning är ett hållbart och effektivt sätt att värma upp ditt hem. Genom att använda jordens naturliga värme kan du spara pengar på dina energiräkningar och minska ditt koldioxidavtryck. Att installera ett bergvärmesystem kan vara ett stort projekt, men det är ett projekt som du kan göra själv med hjälp av den här steg-för-steg-guiden.

Välj rätt bergvärmesystem

Bestäm dig för vilken typ av system du vill installera. Det finns två huvudtyper av bergvärmesystem – öppna kretslopp och slutna kretslopp. System med öppen krets använder vatten från en brunn eller en vattenkropp för att värma upp ditt hem. System med slutna kretslopp cirkulerar ett köldmedium genom underjordiska rör för att överföra värme till ditt hem. System med slutna kretslopp är vanligare eftersom de är effektivare och kräver mindre underhåll än system med öppna kretslopp.

Hitta en bra plats för ditt system. Placeringen av ditt system beror på vilken typ av system du väljer att installera. Om du installerar ett system med öppen kretslopp behöver du en brunn eller en vattenförekomst i närheten av ditt hem. Om du installerar ett system med sluten krets behöver du tillräckligt med utrymme för underjordiska rörledningar. Den bästa platsen för ditt system ska också ha god dränering och vara borta från träd eller andra hinder.

image

Installera de underjordiska rören för ett system med sluten kretslopp. Om du installerar ett system med sluten kretslopp ska du gräva ut diken för de underjordiska rören. Rörledningarna bör grävas ner minst sex fot under jorden för att dra nytta av jordens stabila temperatur. Se till att kontrollera om det finns några ledningar innan du börjar gräva!

Fyll dikena med grus och installera sedan rören enligt tillverkarens anvisningar. När röret är installerat fyller du igen diket med jord och komprimerar det med en stamp. 

Anslut inomhusenheten till utomhusenheten. När rören är installerade ansluter du inomhusenheten till utomhusenheten med hjälp av kopparslangar eller freonledningar. Se till att alla anslutningar är säkra och försluts ordentligt enligt tillverkarens anvisningar för att förhindra läckage.

Testa systemet och gör eventuella nödvändiga justeringar. När allt är inkopplat sätter du igång systemet och testar det. Du kan behöva justera inställningarna för att få önskat temperaturresultat. Var noga med att läsa bruksanvisningen för din specifika modell för att kunna felsöka eventuella problem som kan uppstå under testning eller drift.

Grattis! Du har framgångsrikt installerat ett bergvärmesystem i ditt hem! Med detta hållbara och effektiva sätt att värma upp ditt hus kan du spara pengar på energiräkningen samtidigt som du gör din del för att hjälpa miljön!

Se till att läsa din bruksanvisning för regelbundet underhåll och felsökningstips för att hålla ditt nya värmesystem igång utan problem i många år framöver!